Drink Catering Jen Dobrý Pití

Možná to zní banálně, ale před pár lety jsme se zamilovali do řemeslných nápojů od drobných výrobců. Začalo to řemeslným ciderem a moštem, a když jsme cítili, že je potřeba nabídnout lidem něco více, řekli jsme si, že chceme prodávat Jen Dobrý Pití - a tak se stalo!
Zní to jako pohádka, ale v krátkém čase jsme se seznámili s úžasnými lidmi, kteří vyrábějí fantastické nápoje. Z těch jsme si vybrali několik českých značek, které se navzájem dobře doplňují a tvoří celek, který je silnější než když jsou zvlášť. Snažíme se je hýčkat, prezentovat a prodávat, jako by se jednalo o naše vlastní produkty, naše "děti".
Naše vize, cesta a cíle jsou jednoduché:
Chceme, aby na trhu vznikla silná alternativa běžného pití "ze supermarketu". Myslíme si, že je čas, aby lidé začali kupovat něco víc, než jen obarvenou vodu s cukrem zabalenou do silného marketingu s fiktivním příběhem lidí, kteří neexistují. Přejeme vám ten pocit, když se napijete poctivého nápoje, který neobsahuje nic zbytečného navíc, nic umělého nebo dokonce škodlivého. - Pokud v lidech vzbudíme touhu častěji vychutnávat Jen Dobrý Pití, pak víme, že jsme uspěli.

Naše zásady:

1. Prodáváme jen dobrý pití :) tedy bez chemky, osobně známe všechny výrobce, základní postupy výroby a detailně rozumíme produktům

2. Zastupujeme výrobce převážně exkluzivně, tzn. staráme se o značky, jako by byly naše vlastní a ke klientům přistupujeme tak, aby šlo více o vztahy než o peníze

3. Nikdy nelžeme klientovi, nikdy neslibujeme nesmysly a nebojíme se odmítnout pobídku, když nebude situace "win-win"

4. Vše děláme podle pravidel a zákonů jak státu, tak základních morálních hodnot

5. Chodíme se do práce bavit, a když převládnou dny, kdy nás to může štvát, jdeme na drink a snažíme se změnit věci tak, aby nás se to nestávalo moc často

6. Děláme svoji práci tak, abychom nesabotovali nebo neztěžovali práci někomu jinému

7. Snažíme se být přínosem společnosti a podporovat a spojovat ostatní lidi, kterým tak pomůžeme v jejich životě a businessu

EN:

Maybe it sounds banal, but a couple of years ago we fell in love with craft drinks from small manufacturers. It started with craft cider and unique apple juice, but when we felt that there was a need to offer people more than two products, we declared to ourselves that we want to sell Just Good Drinks - and so it happened!
It sounds like a fairy tale, but in a pretty short time we met amazing people who produce fantastic beverages. We have chosen few original Czech brands that we believe complement each other well and create a portfolio that is stronger than each product separately. We try our best to pamper, promote and sell all of them as if they were our own products, our "babies".
Our vision, path and goals are simple:
We want to help creating a strong alternative to common "supermarket" mainstream products. We think it's time when people should start buying something more than just nicely dyed water with lot of sugar wrapped in strong marketing with fictitious story of people who doesn't exist. We wish you the feeling when you taste an honest drink that doesn't contain anything unnecessary, nothing artificial or even harmful. - If we awaken in people the desire to indulge Just Good Drinks more often, we know we've succeeded.

Přejít na web cateringu

 • Lokality působení

  Praha

 • Typy cateringu

  Nápojový catering

 • Příležitosti

  Svatba, Firemní akce, Oslava / párty, Vánoční večírek, Silvestrovská párty, Dětská oslava

 • Ostatní služby

  Zajištění vybavení, Zajištění personálu